Единствен практикуващ

Едноличен лекар е лицензиран професионалист, който управлява фирма без други партньори. При такава практика може да има определен помощен персонал, който да помага на професионалиста. Няколко вида юридически организации могат да се използват от едноличен лекар, като еднолично дружество, дружество с ограничена отговорност или корпорация.

Примери за професии, в които едноличните лекари са често срещани, са одит, право и медицина.