Чист поплавък

Net float е комбинацията от пощенски float, float за обработка и float за наличност и по този начин представлява пълната продължителност на всички видове float за плащане с чекове. Нетният поток е важен, когато бизнес извършва плащания и получава плащания предимно с чекове. Не е проблем, когато се използват електронни плащания.

Съвкупната сума на нетно плаване в банкова сметка, свързана както с изходящи, така и с входящи парични потоци, може да бъде изчислена чрез изваждане на платени средства, които все още не са приспаднати от сметката, от депозирани, но все още не изчистени средства.