Фъстъчено масло на стойност

Разходите за фъстъчено масло включват определяне на режийни разходи, като се използват широки средни стойности, вместо да се прави по-целенасочено. Името идва от начина на разпространение на фъстъченото масло - равномерно върху цялото парче хляб. Ефект от калкулирането на фъстъчено масло е, че режийните разходи могат да бъдат недостатъчно приложени или свръхприложени към разходни обекти (като продукти). Когато това се случи, ръководството може да повярва, че даден продукт има разходи, които са по-ниски или по-високи, отколкото е в действителност. Ако към даден продукт е приложено твърде малко режийни разходи, има тенденция да се приемат твърде ниски цени. И обратно, ако са приложени твърде много режийни разходи, ръководството може да повиши цената на продукта до прекомерна степен, за да покрие разходите, което води до малко продажби и загуба на пазарен дял.

Разходите, базирани на дейности (ABC), са противоположни на изчисленията на фъстъчено масло. Той включва идентифициране на дейностите в рамките на даден бизнес, определяне на разходи за тези дейности и след това прилагане на разходите за дейностите към разходни обекти въз основа на тяхното използване на дейност. Резултатът е много по-целенасочено разпределение на режийните разходи.