Условно обещание да се даде

Условно обещание за даване е обещание от дарител да внесе активи, но само ако настъпи определено събитие. По този начин получателят няма право на обещаните активи, докато не настъпи определеното събитие. В този случай получателят трябва да признае актива само когато основните условия са изпълнени по същество (например в момента, в който обещанието стане безусловно).

Например, дарител обещава подарък от 1 000 000 долара на строителния фонд на местната балетна компания, който зависи от това, че балетната компания първо е събрала 250 000 долара от други източници. Балетната компания прави това след шест месеца, за да може да запише обещанието да даде като вземане по това време.