Условна печалба

Условна печалба е потенциално увеличение на активите, което все още не е настъпило. Условна печалба не се признава във финансовите отчети, докато транзакцията не бъде уредена. Например една организация съди друга партия за 1 000 000 долара. $ 1 000 000 се счита за условна печалба, но не се отчита, докато искът не бъде уреден за тази сума. Възможно е обаче да се опише естеството на печалбата в оповестяванията, придружаващи финансовите отчети, стига описанието да не е подвеждащо относно това кога печалбата може да възникне.