Техники за едновременен одит

Едновременните одиторски техники включват непрекъснато автоматизирано изследване на бизнес процесите. Това се постига чрез вграждане на подпрограми за одит в системите за приложения, използвани от служителите за обработка на транзакции. След това системата сигнализира необичайни транзакции за преглед от одиторския персонал. Този подход има предимството да предоставя пълен преглед на всички транзакции, а не малките размери на извадката, които одиторите обикновено изследват. Техниките за едновременен одит са особено полезни, когато има засилена необходимост да се открият незабавно грешки и нередности. Този подход става все по-често срещан, тъй като по-големият бизнес използва силно интегрирани системи за управление на своите операции.