Нормален капацитет

Нормалният капацитет е количеството на производствения обем, който може да се очаква разумно в дългосрочен план. Нормалният капацитет отчита престоя, свързан с периодични дейности по поддръжка, проблеми с екипажа и т.н. Когато се планира количеството на производството, което може да бъде постигнато, трябва да се използва нормален капацитет, а не теоретичното ниво на капацитет, тъй като вероятността за достигане на нормален капацитет е доста висока. Нормалното ниво на капацитета може да намалее с течение на времето, тъй като производственото оборудване остарява, тъй като оборудването изисква повече усилия за поддръжка.