Спиране или отиване на вземане на проби

Вземането на проби „спирай или върви“ включва оценка на всяка проба, взета от популация, за да се види дали тя отговаря на желаното заключение. Одиторът спира да оценява извадки веднага щом има достатъчна подкрепа за заключението. Ако първоначалната оценка не подкрепя заключението, лицето, което провежда теста, постепенно увеличава размера на пробата и продължава да тества, опитвайки се да достигне до желания резултат, който подкрепя желаното заключение. Това може да бъде ефективна техника за вземане на проби, тъй като намалява до минимум обема на тестване.