Одитен тест

Тестът за одит е извадка, взета от по-голяма популация, с цел да се тества пробата за определени характеристики, които след това се екстраполират върху цялата популация. Например, ако ревизията на данък върху продажбите разкрие 100 долара неотпуснат данък върху продажбите при одиторски тест от 1% от всички фактури на клиенти, резултатът от 100 долара се екстраполира, за да се изчисли, че цялата популация от фактуриране съдържа непропуснати данъци върху продажбите в размер на 10 000 долара. Тестовете за одит могат значително да намалят обема на работата, необходима на одитора при провеждането на одит.