Метод на възлагане

Методът на възлагане е всяка техника, използвана за разпределяне на организационни ресурси към дейности. Най-добрият метод за възлагане ще увеличи печалбите. Метод на възлагане може да се използва в следните ситуации:

  • Определяне на оптималния брой хора, които да бъдат назначени в работен екипаж

  • Определяне кои работни места да се планират за производствен процес

  • Определяне кои продавачи да присвоят на територия на продажба