Сметка за собствения капитал

Сметка за капиталов капитал е сметката на собствения капитал, посочена в баланса на предприятието. Той представлява нетните интереси на собствеността на инвеститорите в даден бизнес. Този акаунт съдържа следната информация:

  • Инвестицията на собствениците в бизнеса
  • Нетният доход, спечелен от бизнеса
  • Намалено с всички тегления, изплатени на собствениците

Информацията в капиталовата сметка на собствениците ще бъде напълно актуална само до края на предходната фискална година. За текущата година следните транзакции ще бъдат записани във временни сметки, които ще бъдат изплатени по сметката на капитала на собствениците в края на фискалната година:

  • Всички сметки за приходи
  • Всички сметки за разходи
  • Всички сметки за печалби и загуби
  • Собствениците теглят сметка

По този начин, за да получите изцяло текуща стойност на капитала на собствениците, трябва да обобщите всички предходни сметки, както и крайното салдо в сметката на капитала на собствениците.