Касова бележка

Касова бележка е форма, използвана за документиране на плащания в брой от каса. Формулярът се попълва от попечителя на дребните пари, като документира причината за плащането на дребни пари и размера на плащането, както и датата. Най-малкото се подписва от попечителя, а за предпочитане и от получателя на пари. Когато сумата на паричните средства в касата за периодично се съгласува, количеството пари в касата плюс сумата на касовите бележки трябва да съответства на първоначалния размер на средствата за касата.