Детективен контрол

Детективният контрол е предназначен за локализиране на проблеми след тяхното възникване. След като проблемите бъдат открити, ръководството може да предприеме стъпки за намаляване на риска, че те ще се появят отново в бъдеще, обикновено чрез промяна на основния процес. Пример за детективен контрол е броят на физическите запаси, който може да забележи случаи, в които действителният запас е по-нисък от посочения в счетоводните регистри. Друг пример е банково съгласуване, което може да открие неочаквани тегления от банкова сметка.

Детективният контрол се счита за по-малко силен от превантивния контрол, тъй като превантивният контрол предпазва от загуби, които биха възниквали, докато детективният контрол може да доведе до първоначални загуби, преди да могат да бъдат приложени коригиращи промени.