Противоподпис

Контраподписът е допълнителен подпис, който се изисква преди даден юридически документ да се счита за валиден. Контраподписанията се използват за осигуряване на допълнително ниво на контрол върху договореностите, които потенциално могат да включват загуба на голяма сума пари.

Този допълнителен подпис се използва, за да покаже, че някой е проверил автентичността на основния подпис, поставен върху документ. Контраподписът се използва, за да покаже, че първичният подписвач наистина е одобрил съдържанието на документа и е съгласен с неговите разпоредби.

Изискват се контраподписи на много видове документи, и особено тези, които включват прехвърляне на основни активи, като ипотеки и парични преводи. Изискват се и при определени трудови документи и застрахователни договори.