Правило от 69

Правилото от 69 се използва за оценка на времето, необходимо за удвояване на инвестицията, като се приема непрекъснато сложна лихва. Изчислението е да се раздели 69 на нормата на възвръщаемост на инвестицията и след това да се добави 0,35 към резултата. Това прави приблизително правилна оценка на необходимия период от време. Например, инвеститор установява, че може да спечели 20% възвръщаемост на инвестиция в имот, и иска да знае колко време ще отнеме удвояването на парите му. Изчислението е:

(69/20) + 0,35 = 3,8 години, за да удвои парите си

Използването на правилото означава, че бъдещата инвестиция може лесно да се анализира с калкулатор, вместо да се нуждае от електронна електронна таблица за по-точно изчисляване на възвръщаемостта.

Вариация на концепцията е Правилото от 72, което се използва за ситуации, в които нормата на възвръщаемост е относително ниска. Правилото от 72 дава по-малко точни резултати, тъй като процентът на възвръщаемост се увеличава.