Определение на дневната част

Част от деня е разделяне на деня на излъчване на сегменти. Например телевизионен оператор може да отдели своя график на сутрешния, дневния, ранния край, праймтайма, късните новини, късните редове и късно вечерните слотове. Типът съдържание, предоставено на аудиториите, ще варира в зависимост от денонощието, в рамките на което те са насрочени.

Операторът обикновено изчислява нетната реализуема стойност на програмите и лицензите за програми за обезценка, като използва методология на деня, при което програмите, излъчвани през определен период от време, като основно време, се оценяват на съвкупна основа.