Приложима рамка за финансово отчитане

Приложима рамка за финансово отчитане е набор от правила, използвани като насоки при изготвянето на финансовите отчети. Използваната рамка обикновено се основава на вида на бизнеса и къде се намира, както и на приложимите закони. Например приложимата рамка за финансово отчитане за бизнес, разположен в Съединените щати, ще бъде общоприети счетоводни принципи, докато Международните стандарти за финансово отчитане ще бъдат приложимата рамка за отчитане в повечето други страни.