Неограничени нетни активи

Неограничени нетни активи са активи, предоставени от дарители на организация с нестопанска цел, които нямат ограничения за тяхното използване. Това е най-търсеният тип активи, тъй като те могат да се използват и за административни и набиране на средства.