Полив запас

Наводнените акции са акции в корпорация, които се продават на цена, по-висока от стойността на базовите активи. Тази ситуация може да възникне, когато активите са силно надценени, обикновено чрез манипулативна схема. След това продавачът на акциите прибира приходите и оставя на инвеститорите безценни акции.

Терминът идва от животновъдство, където животновъдите принуждават говедата да пият прекомерно количество вода, за да ги продадат веднага след това на цена, базирана на теглото.