Бонусен план за акции

Планът за бонус на акции е план за стимулиране, при който служителите се компенсират с дялове от акциите на работодателя си. Споразумението е класифицирано като квалифициран пенсионен план, така че е обект на задължителните правила за пенсионни планове, като например забраната за теглене преди 59 1/2 години, с минимално необходимо разпределение, започващо на възраст 70 1/2. Също така не може да има дискриминация в полза на високо компенсирани служители.

Споразумението е подобно на плана за споделяне на печалба, с изключение на това, че вноските на работодателя в плана не се основават непременно на неговата рентабилност. Максималната вноска е 25% от годишното възнаграждение на всеки служител. Тези вноски подлежат на данъчно облагане за работодателя. Служителите могат да спечелят от всяко поскъпване на цената на акциите, но споразумението също ги излага на риск от спад на цената на акциите - което може да бъде основен проблем, когато голяма част от техните пенсионни спестявания се инвестират в една компания.

Свързани теми

Счетоводно отчитане на компенсации на база запаси

Ръководство за човешки ресурси