Икономически живот

Икономическият живот е периодът, през който предприятието очаква да може да използва даден актив, като се приеме нормално ниво на използване и превантивна поддръжка. Икономическият живот може да се отнася и до броя на произведените единици; например, икономическият живот на дадено превозно средство може да бъде 100 000 мили, а не три години.

Концепцията се използва като основа за периода от време, през който се начислява амортизация върху актив. От съображения за ефективност, всеки актив, присвоен на класификация на активите, може да получи същия икономически живот. Това прави по-лесно изчисляването на разходите за амортизация.

Икономическият живот може да бъде по-малък от физическия живот на даден актив, тъй като в крайна сметка той може да остарее и така вече не е продуктивен, въпреки че теоретично активът все още може да се използва.

Подобни условия

Икономическият живот е известен още като експлоатационен живот или полезен живот.