Определение на дъщерно дружество

Дъщерно дружество е бизнес субект, който се контролира от друга организация чрез притежание на по-голямата част от нейния акционер с право на глас. Тази отделна правна структура може да се използва за получаване на определени данъчни облекчения, проследяване на резултатите от отделна бизнес единица, отделяне на риска от останалата част от организацията или подготовка на определени активи за продажба. Собственикът на дъщерно дружество се нарича дружество майка или холдинг. Дружество майка може да притежава десетки или дори стотици дъщерни дружества.