Регистър на запасите

Регистърът на акциите е подробен отчет за акциите, издадени от корпорация, както и за всички обратно изкупувания и прехвърляния между акционери. Регистърът се поддържа най-често от публично държано дружество, но може да се поддържа от всяка корпорация, особено когато има много акционери.