Капиталова сметка

Капиталова сметка се използва от еднолични търговски дружества и партньорства за проследяване на нетно инвестиционно салдо на техния (те) собственик (и) от гледна точка на бизнеса. По същество капиталовата сметка съдържа следните транзакции:

+ Инвестиции, направени от собственика или партньора

+ Последващи печалби от бизнеса

- Последващи загуби на бизнеса

- Последващи тегления, изплатени на собственика или партньора

= Крайно салдо в капиталовата сметка

Салдото в капиталовата сметка обикновено е кредитно салдо, въпреки че размерът на загубите и тегленията понякога може да измести салдото в дебитна територия. Обикновено е възможно сметката да има дебитно салдо, само ако предприятието е получило дългово финансиране, за да компенсира загубата на капитал.

В ситуация на партньорство се поддържа отделна капиталова сметка за всеки от партньорите.