Дефиниция на регистриран чек

Регистриран чек се издава и гарантира от банка от името на клиент, който му предоставя средствата за чека. Средствата могат да идват от плащане в брой или от банкова сметка на клиента. Банките начисляват такса за тази услуга, тъй като предоставят гаранция за плащане.

Регистриран чек се нарича още сертифициран чек.