План за участие

План за вноски е план за пенсиониране, който изисква настоящите служители или пенсионери да плащат за част от разходите по плана. В зависимост от условията на плана, тези вноски могат да предизвикат увеличени плащания на обезщетения. Повечето пенсионни планове са планове за вноски.