Сива икономика

Сивата икономика включва всяка икономическа дейност, която е законна, но която не е регистрирана и нерегламентирана. Тези транзакции често включват възможности за арбитраж, когато има различия в ценовите точки в географските региони. Тези транзакции не се отчитат в официалната статистика за икономическата активност, така че отчетената икономическа активност на дадена държава има тенденция да се отчита по-малко. Няма ясен начин да се постигне перфектно разбиране на количеството дейност в рамките на сивата икономика.

Пример за сивата икономика са стоките, закупени в една държава от туристи и продадени при завръщането им у дома на по-висока цена. По този начин мобилният телефон може да се продава за 1000 долара в Аржентина и 500 долара в САЩ, така че аржентински турист купува няколко телефона, докато е в САЩ за по 500 долара, и след това ги препродава при завръщането си у дома, може би на цена, малко по-ниска от цената от 1000 долара в Аржентина.