изневерява

Измамата е акт на измама или измама на друга страна. Присъщ елемент на измамата е заобикаляне или нарушаване на установените правила на поведение, за да се получи предимство.