Сублегер

Сублиджър е книга, съдържаща всички подробни подгрупи от транзакции. Общата сума на транзакциите в сублиджъра се свива в главната книга. Например, вдлъбнатина може да съдържа всички вземания, задължения или транзакции с дълготрайни активи. В зависимост от вида на подменюто може да съдържа информация за датите на транзакциите, описанията и сумите, фактурирани, платени или получени. Вписване на обобщено ниво периодично се записва в главната книга. Ако някой изследва информация в главната книга в акаунт, който съдържа това обобщено ниво на информация, той или тя трябва след това да получи достъп до подменюто, за да прегледа специфична за транзакцията информация.

Като част от своите одиторски процедури в края на годината, одиторите могат да проследяват транзакциите от сублиджър към главната книга и оттам до финансовите отчети, за да гарантират, че транзакциите се записват правилно в счетоводната система.

В счетоводен софтуерен пакет сублигерът е база данни, а не ръчно поддържана книга.

Подобни условия

Сублиджър също е известен като дъщерна книга.