Обратно придобиване

Обратното придобиване се случва, когато има бизнес комбинация, при която предприятието, което издава ценни книжа, е определено като придобито лице за счетоводни цели. Това споразумение обикновено се извършва така, че частно дружество да може да бъде придобито от по-малка компания, която е публично държана, което води до комбинирано предприятие, което е публично държано.

След обратното придобиване ръководството на бившата частна компания поема комбинирания бизнес и издава всички публични декларации, очаквани от публично държано предприятие. Има три основни риска, които трябва да се имат предвид при извършване на обратни придобивания, а именно:

  • Обектът на обвивката може да съдържа недокументирани задължения

  • Полученият публичен субект все още не е събрал пари, както би било в случай на първоначално публично предлагане (IPO)

  • Едва ли ще има голяма част от пазара за акциите на предприятието, което затруднява инвеститорите да продадат своите акции

Предвид току-що отбелязаните проблеми, обратните придобивания обикновено се използват от по-малки организации, които не могат да си позволят пълно IPO.