Изисква депозит

Депозитът при поискване е остатък в банкова сметка, който вложителят може да изтегли по всяко време, без да уведомява предварително банката. Депозитите при поискване имат следните характеристики:

  • Средствата се изплащат при поискване

  • Средствата могат да носят лихва

  • Няма изисквания за допустимост

  • Няма ограничение за броя тегления или преводи

  • Без падеж

Потребителите и фирмите паркират голяма част от средствата си в депозити, за да заплатят текущите си ежедневни разходи. Счита се, че чековите сметки и някои спестовни сметки имат характеристики на депозит при поискване.

Депозитите на търсене са част от класификацията M1 на националното парично предлагане и представляват голям дял от общото парично предлагане. Голяма част от резервите, които банките имат право да поддържат, са свързани с депозитите до поискване, държани от техните клиенти.