Определение за търговско производство

Търговското производство е началната точка, в която производството от горичка, овощна градина или лозе започва да прави икономически осъществими операции въз основа на очакваните ценови точки. След като многогодишните култури достигнат точката на търговско производство, всички разходи, свързани с културите (като за отглеждане, резитба и пръскане), се начисляват директно върху разходите, както са направени. Преди този момент разходите, направени за закупуване и поддръжка на растенията, се записват в сметката за активи на многогодишните култури. Тези разходи се начисляват на разходи чрез амортизация след започване на продажбите.