Определение на регистър на заплатите

Регистърът на заплатите е отчет, който обобщава плащанията, извършени на служители като част от ведомост. Общите суми в този регистър могат да се използват като основа за запис на дневник на заплати. Информацията, посочена в регистър на заплатите, може да включва следното:

  • Име на служителя

  • Номер на служителя

  • Номер на социалното осигуряване на служителя

  • Брутно възнаграждение

  • Нетно плащане

  • Удръжки от заплати

  • Удържане на данъци

  • Редовно отработени часове

  • Изработени часове извънреден труд

  • Други видове отработени часове

Счетоводителят, който управлява периодичната ведомост, използва предварителни версии на регистъра на заплатите, за да гарантира, че плащанията са обработени правилно. Ако има грешки, тогава ведомостта за заплати се пуска отново и регистърът се изследва за допълнителни грешки. Като контрол мениджърът обикновено трябва да прегледа и официално да одобри окончателния регистър на заплатите, преди да бъдат изплатени плащанията на служителите.