Ръководство за бюджет

Бюджетното ръководство съдържа набор от инструкции, показващи на ръководителите на отдели как да подготвят своите бюджети за предстоящата година. Използването на наръчник стандартизира информацията, която се изготвя за счетоводния отдел, като същевременно се изяснява времето, когато трябва да се предостави бюджетна информация за преглед. Бюджетните ръководства се използват най-често в по-големи организации, където има висока степен на сложност, изискващи повече координация при изготвянето на бюджетен модел.