Дневник за изплащане на пари в брой

Дневникът за изплащане на пари е подробен запис на плащанията в брой, извършени от даден бизнес. Списанието описва кога се извършват чекове и други видове плащания, както и платените суми, имената на получателите и таксуваните сметки. Това списание е добър източник на документ за проследяване на спецификите по отношение на индивидуалните плащания. Информацията в дневника за изплащане на парични средства периодично се обобщава и препраща в главната книга.