Дробен интерес

Дробен интерес е дял от собствеността върху недвижими имоти. Например три семейства заедно закупуват ваканционен имот съгласно споразумение за разделяне на използването на имота въз основа на процента на собственост. Собствениците трябва да заплатят и съответните си дялове от поддръжката на имота и данъци.