Защо акциите се издават с премия

Дружеството издава своите акции с премия, когато цената, на която продава акциите, е по-висока от номиналната им стойност. Това е доста често, тъй като номиналната стойност обикновено се определя на минимална стойност, като 0,01 долара на акция. Размерът на премията е разликата между номиналната стойност и продажната цена. Ако акциите нямат номинална стойност, тогава няма премия. В този случай цялата платена сума се записва в сметката на обикновените акции (ако плащането е за обикновени акции, а не за някаква форма на предпочитани акции). Например, ако ABC Company продаде дял от обикновени акции на инвеститор за $ 10, а акцията има номинална стойност от $ 0,01, тогава тя е издала акцията с премия от $ 9,99.

Тази премия рядко се записва в акаунт с това име. Вместо това той се записва по-често в сметка, наречена Внесен капитал, надвишаващ номиналната стойност. Той може да бъде записан и в сметка, наречена Допълнителен внесен капитал. Сметката се появява в раздела за собствения капитал на баланса. Той не се появява в отчета за доходите. Освен използването на две сметки за записване на отделните елементи от цената, на която се продава акция, няма особено значение за концепцията за премия.

Подобни условия

Издаването на акции с премия е известно още като излишък на капитал.