Определение на капиталовата такса

Главна такса е фиксирано месечно плащане, извършено на доставчик на здравни услуги от здравен план в замяна на ангажимент за предоставяне на услуги на определени пациенти. Плащането се извършва, дори ако пациентът никога не се появи. Когато доставчикът на здравни услуги приема такси за капитализация, той трябва да признае отговорност за неплатени искове, което включва искове, които все още не са докладвани. Преглед на пропорциите на исковете, които се отчитат в по-късни периоди, заедно с техните суми, може да се използва за оценка на размера на това задължение.

Капиталните такси са алтернатива на плащането на доставчик на здравни услуги за специфични услуги, предоставяни на пациентите.