Комисионна

Комисионна е такса, платена на продавач в замяна на услуги за улесняване или завършване на сделка за продажба. Комисионната може да бъде структурирана като фиксирана такса или като процент от приходите, брутния марж или печалбата, генерирани от продажбата.

Брокерите могат също да начисляват комисионни за съдействие при продажбата на ценни книжа, имоти и т.н.