Приписани разходи

Приписаните разходи са разходите, направени през периода, когато даден актив се използва за определена употреба, вместо да се пренасочва активът към друга употреба. Тази сума е нарастващата разлика между двете опции. Например, учител решава да се върне в училище, за да спечели магистърска степен. През периода, в който тя е в училище, приписваната цена на това решение е заплатата, която иначе би спечелила, ако беше продължила да работи като учител.