Дисперсия във времето

Дисперсията във времето е разликата между стандартните часове и действителните часове, определени за работа. Концепцията се използва при стандартни разходи за идентифициране на неефективност в производствения процес. След това отклонението се умножава по стандартната цена на час, за да се определи количествено паричната стойност на отклонението.

Основният проблем с концепцията за дисперсия във времето е, че тя се изчислява от базова линия, която може да е била лошо изведена. По този начин, ако целта на изходното време е била прекалено оптимистична, винаги ще има неблагоприятна дисперсия във времето, независимо колко ефективно работата може да бъде проведена.