Отстъпка от вземания на банкноти

Отстъпка от вземания на банкноти възниква, когато настоящата стойност на плащанията, които трябва да бъдат получени от банкнота, е по-малка от нейната номинална стойност. Разликата между двете стойности е размерът на отстъпката. Тази разлика постепенно се амортизира през оставащия живот на нотата, като компенсирането ще доведе до приходи от лихви.