Система за управление на управлението

Системата за управленски контрол поддържа подробно ниво на контрол върху използването на ресурси в рамките на бизнеса. Системата възлага отговорност за потреблението на ресурси на различни лица, чието изпълнение се оценява въз основа на способността им да управляват ресурсите по възможно най-ефективния начин. Системата за контрол работи най-добре, когато изпълнението е обвързано с целите на организацията. Информацията, използвана в системата за управленски контрол, се основава на бюджет или друг план, който се сравнява с действителните резултати, като отклоненията се докладват на центровете за отговорност в цялата организация. Някои от техниките, които могат да бъдат използвани в този тип система, са:

  • Разходи, основани на дейности

  • Бюджетиране и бюджетиране на капитала

  • Управление на програмата

  • Управление на риска

  • Целеви разходи

  • Тотално управление на качеството