Съобщения по FASB

Обявленията на FASB са различните издания на Съвета за финансови счетоводни стандарти. Неговите изказвания включват следното:

  • Отчети за финансовите счетоводни стандарти

  • Отчети за концепции за финансово счетоводство

  • Тълкувания

  • Технически бюлетини

  • Позиции на персонала

Тези изявления като цяло представляват набор от правила и общи насоки за отчитане на финансовата информация. Обявленията са част от счетоводната рамка, известна като общоприети счетоводни принципи.