Неразпределени печалби

Неразпределените печалби са тези печалби на корпорация, които не са изплатени на инвеститорите под формата на дивиденти. Бързо растящият бизнес се нуждае от приходи, за да финансира бъдещия си растеж и така вероятно ще запази всичките си приходи. И обратно, бавноразвиваща се компания няма вътрешна нужда от излишните парични средства и по-вероятно ще изплати голяма част от дивидентите.