Определение на цената на пула

Скоростта на пула е скоростта на приложение, използвана за присвояване на режийни разходи в пул разходи към обекти на разходи. Той се изчислява чрез разделяне на общата сума на разходите в пул на разходите от драйвера на разходите, присвоен на този пул. Например фабричен пул на режийните разходи съдържа общо 100 000 щатски долара фабрични режийни разходи. Тези разходи се възлагат на произведени единици въз основа на количеството машинно време, изразходвано от всяка единица. Фабриката разполага с 10 000 часа практически капацитет за машинен час, така че процентът на пула се изчислява, както следва:

$ 100 000 Фабрични резервни разходи - 10 000 часа машинен час

= $ 10 Цената на пула за час използвано машинно време