Такса за ангажимент

Такса за ангажимент е сумата, начислена от заемодател, за да се поддържа определена сума на заема на разположение на кредитополучателя. Тази такса може да бъде начислена и за неизползваната част от кредитна линия. Типичната такса за ангажимент започва от 0,25% от неразплатената сума на заема и може да надвишава 1,0%. Алтернативно споразумение за такса е да се начисли фиксирана цена. Кредиторът може да изиска таксата да бъде платена в началото на бъдещия период на заема. За кредитна линия таксата обикновено се начислява периодично, въз основа на средното неизползвано салдо по кредитната линия.

Таксата за ангажимент компенсира риска на заемодателя при поддържането на заем на разположение през уговорен период от време (обикновено една година), без да може да начисли лихва, въпреки възможните промени в пазарните условия, които иначе биха могли да доведат до променени условия на заема. Таксата може да бъде свързана и с ангажимент за начисляване на договорен лихвен процент, а не с (вероятно по-висок) пазарен лихвен процент в момента, в който заемът е действително използван.