Точка на разделяне

Точка на разделяне е мястото в производствения процес, където съвместно произведените продукти занапред се произвеждат отделно; по този начин техните разходи могат да бъдат идентифицирани поотделно след точката на разделяне. Преди точката на разделяне производствените разходи се разпределят към съвместно произведените продукти.