Такса за преструктуриране

Таксата за преструктуриране е голямо еднократно отписване, поето от бизнеса в размисъл за реорганизация. Таксата се взема предварително, за да се вземе еднократен "удар" за пълния размер на всички очаквани разходи за реорганизация, след което не трябва да има допълнителни такси. Примери за разходи, които могат да бъдат взети предвид при съставянето на тази такса, са:

  • Съкращения на служители

  • Продажба на активи

  • Преместване на активи на нови места

Таксите за преструктуриране могат да бъдат взети твърде далеч, когато таксата е завишена, за да се създаде резерв за разходи за "касичка", който може да се използва за компенсиране на текущите оперативни разходи, като по този начин се надуват отчетените печалби.