Аванс от клиента

Аванс от клиента е сметка за задължения, в която се съхраняват всички плащания от клиенти за стоки или услуги, които все още не са доставени. След като съответните стоки или услуги бъдат доставени, сумата в тази сметка се прехвърля към сметка за приходи. Авансът от клиентска сметка обикновено се счита за сметка за краткосрочни задължения, тъй като съхранените в нея суми обикновено се уреждат в рамките на 12 месеца.